Belangrijke gegevens


Belangrijke adressen:

Locatie waar we samenkomen:
Ateliergebouw 'De Wasserij'
Zuidvliet 108
3141 AP Maassluis

Elke vrijdag:
deur open: 20:30, aanvang programma: 21:00

spreker (introducee €2,50 of €5,00):
deur open: 20:00, aanvang programma: 20:30

Bestuur:

Voorzitter
Huub Bierens
0104260448

Secretaris
Petra Spaan
0639482024
Penningmeester
Marjo Waardijk
0105918816
Belangrijke informatie voor (nieuwe) leden:

Elke vrijdagavond ben je welkom en kan je meedoen met de clubactiviteiten. De avonden beginnen om 21:00
(deur is open vanaf 20:30) en eindigen wanneer de laatste weggaat.
Het programma omvat een wekelijkse activiteit vanaf ongeveer 1 september tot eind juni. Vast onderdeel is het “Inleveren”. Op elke 1e vrijdag van de maand worden de door de leden ingeleverde foto’s besproken. Het programma kun je vinden op www.fwsmaassluis.nl

Contributie €12,50,- per maand, over te maken op postgiro 2648694 t.n.v. "Foto Workshop Maassluis" te "Maassluis". Handig is een automatische overschrijving. Als je met telebankieren werkt, kun je de betaling er per maand vast in zetten. Anders zijn er formulieren hiervoor verkrijgbaar bij je bank.

Naast het gewone lidmaatschap kennen we ook een workshop lidmaatschap. Dan krijg je een sleutel en kun je de hele week over het gebouw (studio) beschikken. Workshoplid kan je pas worden als je al enige tijd lid bent.

Bij ons lidmaatschap is ook het lidmaatschap van de Fotobond inbegrepen. Voordelen hiervan zijn dat je mee kan doen aan bondsactiviteiten als de bondsfotowedstrijd, regelmatig het bondsbulletin ontvangt en gebruik kan maken van de bondscameraverzekering.

 

Top »